KONKURS: Wygraj kurtkę!

10750286_10205241568064347_3851366551333490434_o

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest firma MM Creative Marcin Milewski ul. Podleśna 9, 05-500 Piaseczno, zwana dalej „Organizator Konkursu”.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na fanpage’u marki marshmallow  https://www.facebook.com/marshmallowPL?ref=hl

3. Konkurs trwa od 26.10.2014 do 02.11.2014 włącznie.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

- publiczne udostępnienie postu informującego o konkursie na Facebooku

- polubienie fanpage marshmallow

- przesłanie zdjęcia stylizacji z dowolnym produktem marki marshmallow poprzez wiadomość prywatną na Facebooku

5. Wybrane zdjęcia zostaną umieszczone na fanpage marshmallow.

6. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zdjęcia, jak również ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

7. Ocena nadesłanych fotografii dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane dnia 03.11.2014 na fanpage marshmallow https://www.facebook.com/marshmallowPL?ref=hl

9. Nagrodą w Konkursie jest Parka Marshmallow Black. Nagroda zostanie przesłana pod wskazany przez Zwycięzcę adres na koszt Organizatora.

10. Nagrody nie można wymienić na inny produkt, jak również na ekwiwalent pieniężny.

11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.


Link do pobrania regulaminu: Regulamin_konkursu (PDF) / Regulamin_konkursu (DOC)